• 0000.jpg
 • 00.jpg
 • 0.jpg
 • 000.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • r.jpg
 • s.jpg
 • t.jpg

Psykologi & pedagogik

REN FORMATIV BEDÖMNING
Per Lauvås & Anders Jönsson, Studentlitteratur 2019
LEDARSKAP I KLASSEN
Terje Ogden, Studentlitteratur, 2017
TRIPPELFOKUS
Daniel Goleman & Peter Senge, Fabriucius Resurs 2016
DIALEKTISK BETEENDETERAPI - ARBETSBLAD FÖR FÄRDIGHETSTRÄNING
Marsha M. Linehan, Natur och Kultur 2016
TEORI U - INTRODUKTION OCH PERSPEKTIV
Hildebrandt, Stubberup, Nielsen & Chone, Fabricius Resurs 2016
NÄRVARO OCH EMPATI I PEDAGOGISKT ARBETE
Helle Jensen m.fl. Fabricius Resurs 2016
EMPATI: DET SOM HÅLLER VÄRLDEN SAMMAN
Juul, Høeg, Jensen, Hildebrandt, Stubberup & Bertelsen. Fabricius Resurs 2015
MINDFULNESSBASERAD SJÄLVHJÄLP: EN ÖVNINGSBOK
Segal, Teasdale & Williams, Natur och Kultur 2015
MINDFULNESSBASERAD KOGNITIV TERAPI VID DEPRESSION
Segal, Teasdale & Williams, Natur och Kultur 2014
THE TOOLS - verktygen som frigör dina inre krafter och förvandlar problem till möjligheter
Phil Stutz & Barry Michels, Norstedts 2012
MINDFULNESS - EN VÄG ATT HANTERA SMÄRTA
Vidyamala Burch, Bonnier Fakta 2011
ELEFANTEN I KLASSRUMMET - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik
Jo Boaler, Liber, 2011
NORMAL, STÖRD ELLER BARA UDDA?
Willem van der Does, Liber, 2007 
ATT LYCKAS MED KOGNITIV BETEENDETERAPI
Ledley, Marx & Heimberg, Liber, 2006 
SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Løkken, Haugen & Röthle (red.), Liber, 2006
ART – Aggression Replacement Training 
Goldstein, Glick & Gibbs, Barnhemmet Oasen, 2000
EQ-LEKAR 
Chapman Weston & Weston, Brain Books, 2000
STRESSHANTERING 
Vera Peiffer, Svenska Förlaget liv & ledarskap, 1999
NLP, O’Connor & McDermott, 
Svenska förlaget liv & ledarskap, 1998
KONSTEN ATT UPPMUNTRA 
Dinkmeyer & Losoncy, Liber, 1997
FÖRÄNDRING – VID RÄTT TIDPUNKT 
Lynne Bernfield, Svenska Dagbladets Förlag, 1994
BRAINSEX – TÄNKER DU MANLIGT ELLER KVINNLIGT? 
 
 
 
 
Moir & Jessel, Almkvist & Wiksell Ekonomiförlagen, 1992
 
site created and hosted by skandiaweb