• 0000.jpg
 • 00.jpg
 • 0.jpg
 • 000.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • r.jpg
 • s.jpg
 • t.jpg

Tjänster

Översätter åt förlag, företag och högskola

Mesta delen av min tid översätter jag facklitteratur inom psykologi, pedagogik, organisation & ledarskap, hälsa och personlig utveckling. Det har också blivit ett flertal romaner och självbiografiska böcker med anknytning till dessa ämnesområden. Så här långt har jag översatt drygt etthundrafemtio böcker, som du hittar under knappen "Översatta böcker".

Jag gör också översättningsuppdrag åt företag, organisationer och högskola, exempelvis nyhetsbrev, pressmeddelanden, broschyrer, produktinformation, företagspresentationer, utbildningsmaterial, rapporter, examensuppsatser och Power Point-presentationer.
 

Skriver tidningsartiklar till fackpress

Jag skriver artiklar och reportage där jag tar upp olika ämnen, möten och upplevelser inom mina specialområden personlig utveckling, hälsa och andlighet. Välkommen att läsa under rubriken "Artiklar"!
 

Redigerar, språkgranskar & simultantolkar

Mina tjänster innefattar också redigering, språkgranskning och korrekturläsning av olika slags texter såsom bokmanus, avhandlingar, vetenskapliga artiklar, broschyrer och produktblad. Då och då översätter och simultantolkar jag också vid konferenser, utbildningar och personalmöten.

 

Undervisning på högskola och gymnasieskola

Under några års tid har jag hållit ett seminarium om översättning för blivande redaktörer på kursen i Förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds Universitet. Undervisar också gärna på gymnasieskolor och berättar om översättaryrket.


 
 
site created and hosted by skandiaweb